To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

POSTANOWIENIE SĄDU DOTYCZĄCE WNIOSKU O LIKWIDACJĘ SPÓŁKI

19.06.2017

13 czerwca 2017r.  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym, po rozpoznaniu wniosku Spółki, postanowił ogłosić jej upadłość obejmującą likwidację majątku. Jednocześnie Sąd na syndyka masy upadłości powołał Dorotę Kowalewską, dotychczasowego Nadzorcę sądowego.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 39/2017.