fota.pl » Relacje inwestorskie » Aktualności

Relacje inwestorskie

Aktualności

POSTANOWIENIE SĄDU DOTYCZĄCE WNIOSKU O LIKWIDACJĘ SPÓŁKI

19.06.2017
13 czerwca 2017r.  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym, po rozpoznaniu wniosku Spółki, postanowił ogłosić jej upadłość obejmującą likwidację majątku. Jednocześnie Sąd na syndyka masy upadłości powołał Dorotę Kowalewską, dotychczasowego Nadzorcę sądowego. Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 39/2017.

Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

07.06.2017
Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku. W ocenie Zarządu brak źródeł finansowania oraz brak porozumienia z wierzycielami pozaukładowymi stanowi przesłankę do zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, w szczególności ze względu na ochronę wierzycieli Spółki, a tym samym zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Poniżej List Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy:

Zmiany w Zarządzie

06.06.2017
Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Wilkiel o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu i jednocześnie z zarządu Fota S.A. w upadłości układowej ze skutkiem na dzień 5 czerwca 2017 roku. W rezygnacji nie wskazano jej przyczyn. Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 31/2017.

Zmiany w Zarządzie

25.11.2015
23 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Wilkiela do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Zmiany w Zarządzie

04.12.2013
Informujemy, że w dniu 3. grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jakuba Fotę do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki Fota S.A. w upadłości układowej.

Zmiany w Zarządzie

04.12.2013
Informujemy, że w dniu 3. grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki Fota S.A. w upadłości układowej od dnia 14 grudnia 2013 r. na okres trzech miesięcy.

Zmiany w Zarządzie

01.10.2013
Informujemy, że w dniu 01.10.2013 rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu i jednocześnie z Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej złożył Radosław Wojtkiewicz. W rezygnacji nie podano jej przyczyn. Radosław Wojtkiewicz będąc Członkiem Zarządu pełnił jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego, którą będzie nadal sprawował.

Zmiany w Zarządzie

13.09.2013
Rada Nadzorcza oddelegowała z dniem 13 września 2013 r. Pana Michaela Kowalika do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu spółki Fota S.A. w upadłości układowej. Oddelegowanie będzie trwało przez okres trzech miesięcy.

Zmiany w Zarządzie

13.09.2013
Informujemy, że rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i jednocześnie z zarządu Fota S.A. w upadłości układowej złożył Paweł Gizicki. W rezygnacji nie podano jej przyczyn.

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

13.09.2013
Zarząd Spółki Fota S.A. w upadłości układowej informuje, że dzisiaj Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, postanowił:  

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się