Relacje inwestorskie

2007

Raport bieżący nr 47/2007

13.12.2007
Rejestracja podwyższenia kapitału w Spółce zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 46/2007

05.12.2007
Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce powiązanej

Raport bieżący nr 45/2007

03.12.2007
Korekta prognozy Grupy Kapitałowej Fota na rok obrotowy 2007

Raport bieżący nr 44/2007

30.11.2007
Fota S.A. informacja o nabyciu akcji Spółki przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport bieżący nr 43/2007

27.11.2007
Fota S.A. zakup akcji przez osobę bliską osobie zarządzającej

Raport bieżący nr 42/2007

29.10.2007
Fota S.A. zakup akcji przez osobę bliską osobie zarządzającej

Raport bieżący nr 41/2007

04.10.2007
Fota S.A. zawarcie znaczących umów –przekazania do publicznej wiadomości opóźnionych raportem nr 27/2007 informacji poufnych

Raport bieżący nr 40/2007

02.10.2007
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 39/2007

08.08.2007
Fota S.A. nabycie warrantów przez osoby nadzorujące

Raport bieżący nr 38/2007

08.08.2007
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B1

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się