Relacje inwestorskie

2017

Raport bieżący nr 58/2017

20.12.2017
Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta

Raport bieżący nr 57/2017

20.12.2017
Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą Emitenta

Raport bieżący nr 56/2017

08.12.2017
Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 55/2017

22.11.2017
Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 54/2017

06.11.2017
Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 53/2017

16.09.2017
Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Raport bieżący nr 52/2017

12.09.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 51/2017

12.09.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 50/2017

12.09.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 49/2017

11.09.2017
Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się