Relacje inwestorskie

2017

Raport bieżący nr 27/2017

17.05.2017
Uzupełnienie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Raport bieżący nr 26/2017

17.05.2017
Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej za rok 2016

Raport bieżący nr 25/2017

09.05.2017
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 24/2017

27.04.2017
Przekazanie Radzie Nadzorczej stanowiska organu zarządzającego Spółki  co do braku wydania raportu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

Raport bieżący nr 23/2017

27.04.2017
Informacja w przedmiocie zamierzenia Raiffeisen Bank Polska S.A. dokonania publicznej sprzedaży wierzytelności banku

Raport bieżący nr 22/2017

27.04.2017
Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Raport bieżący nr 21/2017

12.04.2017
Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Raport bieżący nr 20/2017

03.04.2017
Postanowienie o umorzeniu postepowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości

Raport bieżący nr 19/2017

03.04.2017
Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykreślenie hipoteki  jednej ze współobciążonych nieruchomości

Raport bieżący nr 18/2017

25.03.2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się