Relacje inwestorskie

2017

Raport bieżący nr 45/2017

11.08.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 44/2017

11.08.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący 43/2017

04.07.2017
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 42/2017

28.06.2017
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 41/2017

24.06.2017
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 40/2017

24.06.2017
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 39/2017

13.06.2017
Postanowienie w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Raport bieżący nr 38/2017

09.06.2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 37/2017

08.06.2017
Informacja poufna w przedmiocie wypowiedzenia za porozumieniem stron umów zawartych w ramach realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 2015 roku

Raport bieżący nr 36/2017

07.06.2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się