Relacje inwestorskie

2017

Raport bieżący nr 17/2017

17.03.2017
Wygaśnięcie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2017

17.03.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 15/2017

15.03.2017
Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 14/2017

14.03.2017
Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. Przeniesienie Aportu tytułem zaliczki na akcje serii F

Raport bieżący nr 13/2017

13.03.2017
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C

Raport bieżący nr 12/2017

28.02.2017
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 11/2017

28.02.2017
Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Raport bieżący nr 10/2017

23.02.2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Raport bieżący nr 9/2017

23.02.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Raport bieżący nr 8/2017

23.02.2017
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się