Relacje inwestorskie

2017

Raport bieżący nr 21/2017

12.04.2017
Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Raport bieżący nr 20/2017

03.04.2017
Postanowienie o umorzeniu postepowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości

Raport bieżący nr 19/2017

03.04.2017
Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykreślenie hipoteki  jednej ze współobciążonych nieruchomości

Raport bieżący nr 18/2017

25.03.2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 17/2017

17.03.2017
Wygaśnięcie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2017

17.03.2017
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 15/2017

15.03.2017
Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 14/2017

14.03.2017
Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. Przeniesienie Aportu tytułem zaliczki na akcje serii F

Raport bieżący nr 13/2017

13.03.2017
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C

Raport bieżący nr 12/2017

28.02.2017
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się