fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 13/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 13/2017

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść:

FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) podaje, iż w dniu 13 marca 2017 roku Zarząd Emitenta w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2017 roku podjął uchwałę o wyemitowaniu 6.977.500 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii C.
Każdy warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 szt. akcji serii F w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, na warunkach określonych w uchwałach nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2017 roku.

Emitent informuje, iż stosowna informacja wraz z formularzem zapisu na warranty subskrypcyjne serii C zostanie przekazana uprawnionym w dniu 13 marca 2017 roku.
Emitent informuje, iż ustalono następujący harmonogram emisji warrantów serii C:
do 13 marca 2017 roku – wysłanie oferty objęcia warrantów do uprawnionych;
od 13 marca 2017 roku do 20 marca 2017 roku – przyjmowanie zapisów od uprawnionych;
do jednego dnia od przyjęcia zapisów  – przydział warrantów subskrypcyjnych serii C;

 


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij