fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 17/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 17/2017

Wygaśnięcie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 marca 2017 roku wygasł List Intencyjny zawarty pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie (dalej: Inwestor) o zawarciu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku. Inwestor poinformował, iż nie doszedł do porozumienia z Wierzycielami pozaukładowymi Spółki.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij