fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 19/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 19/2017

Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykreślenie hipoteki  jednej ze współobciążonych nieruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 25 marca 2017 roku działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka), iż otrzymał od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2.
Hipoteka umowna łączna kaucyjna została ustanowiona na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) do kwoty 48.000.000,00 PLN, jako zabezpieczenie wierzytelności kapitałowej, należnych odsetek kredytowych, odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat wynikających z umowy nr PBP/ZDK/KR-RB/0301/07 z dnia 26 września 2007r. zmienionej aneksem nr 4 z dnia 16 września 2010 roku. 
Jednocześnie Bank oświadczył, iż wyżej wymieniona hipoteka w dalszym ciągu współobciąża nieruchomości Spółki: (1) położonej w Klaudynie dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr KW WA1P/00087114/2, (2) położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/0080097/4, (3) położonej w Rybniku dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00011615/6.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij