fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty bieżące » Raporty bieżące 2014

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 78/2014

31.12.2014
Utrata kontroli nad spółką zależną od Emitenta – ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach

Raport bieżący nr 77/2014

31.12.2014
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 76/2014

19.12.2014
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia w dniu 13 marca 2014 r. pod kilkoma warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży zbycia 21 % akcji Emitenta.

Raport bieżący nr 75/2014

02.12.2014
Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego  o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Raport bieżący nr 74/2014 K

30.11.2014
Korekta raportu bieżącego nr 74/2014 z dnia 28 listopada 2014r. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 74/2014

28.11.2014
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 73/2014

17.11.2014
Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014

Raport bieżący nr 72/2014

06.11.2014
Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 71/2014

24.10.2014
Informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Raport bieżący nr 70/2014

24.10.2014
Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się